Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Vahingonkorvausasiat

Sinulla seksuaalirikoksen uhrina on oikeus vaatia vahingonkorvausta rikoksen tekijältä (Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412). Vaatimus esitetään rikosasian oikeudenkäynnissä. Vaatimukset toimitetaan oikeudelle usein kirjallisesti ennen oikeudenkäyntiä. Kirjallisten vaatimusten tekemisessä Sinua auttaa oikeudenkäyntiavustajasi.

Myös valtionkonttori voi maksaa vahingonkorvauksia (Rikosvahinkolaki 29.12.2005/1204). Valtiokonttori voi korvata seksuaalirikoksesta aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia silloin, kun olet tehnyt rikosilmoituksen. Valtiokonttoriin osoitettujen hakemusten tekemisessä Sinua voi auttaa oikeudenkäyntiavustajasi.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen maksuton juristipäivystys 0800-97895 ma-to klo 13-16 neuvoo Sinua vahingonkorvauksiin liittyvissä asiossa.