0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on osa kunniaan liittyvää väkivaltaa

Tyttöjen sukuelinten silpominen on tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkaus. Laaja joukko järjestöjä on pettyneitä siihen, ettei oikeusministeriö esitä muutoksia rikoslakiin koskien tyttöjen sukuelinten silpomista. Yhteensä 35 järjestöä vaatii Suomea tehostamaan tyttöjen suojelua ja kieltämään kaikki tyttöjen sukuelinten silpomisen muodot selkeästi laissa.

Eduskunnan lakivaliokunta antoi keväällä 2021 oikeusministeriölle tehtäväksi selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomista koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunnan pyyntö perustui käsittelyssä olleeseen kansalaisaloitteeseen. Helmikuussa 2023 oikeusministeriö julkaisi työryhmän mietinnön, jossa ei esitetä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Asia ei siten tällä hallituskaudella enää etene.

”On suuri pettymys, ettei tyttöjen sukuelinten silpomista, sen kaikkia muotoja, haluttu täsmällisesti kriminalisoida. Suomella on velvollisuus suojella silpomisen riskissä olevia tyttöjä”, sanoo Ihmisoikeusliiton asiantuntija Johanna Latvala, joka toimi jäsenenä oikeusministeriön työryhmässä. Ihmisoikeusliitto jätti mietintöön eriävän mielipiteen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on määritelty naisiin kohdistuvan väkivallan muodoksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi useissa ihmisoikeussopimuksissa. Esimerkiksi Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, ns. Istanbulin sopimus, velvoittaa Suomea suojelemaan silpomisen riskissä olevia tyttöjä.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointi saatava seuraavaan hallitusohjelmaan

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa nykyisellään rangaistavaa rikoslain perusteella pahoinpitelyrikoksena. Nykyisen lainsäädännön soveltuvuus silpomisen kaikkiin muotoihin on kuitenkin epäselvä, koska oikeuskäytäntöä ei Suomessa juurikaan ole.

”Vakavimpien muotojen osalta nykyinen lainsäädäntö on selvä. Ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, miten lakia sovellettaisiin niihin silpomisen muotoihin, jotka ovat fyysisesti vähemmän vahingoittavia”, toteaa Ihmisoikeusliiton Johanna Latvala.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisointi omana rikosnimikkeenään selkeyttäisi eri alojen ammattilaisille, esimerkiksi poliisille ja terveydenhuollon henkilöstölle, että kyseessä on vakava rikos. Se toimisi myös selkeänä viestinä perheille ja yhteisöille, joissa tyttöjen sukuelinten silpomisen riski on olemassa.

Järjestöt vaativat kannanotossaan, että Suomi täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa kirjaamalla tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikkien muotojen kriminalisoinnin seuraavaan hallitusohjelmaan.

Linkki kannanottoon: Tyttöjen sukuelinten silpomisen kaikki muodot on kriminalisoitava omana rikosnimikkeenään (pdf)

Allekirjoittajat:

 • Amnesty International Suomen osasto
 • Auralan Setlementti / Sopu-työ Varsinais-Suomi
 • Ensi- ja turvakotien liitto
 • Etelä-Sudan ja Sudan Sawa-yhdistys
 • Exit – pois prostituutiosta
 • Ihmisoikeusliitto
 • Irakin naisten yhdistys
 • Kurdiliitto
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Loisto Setlementti
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Miehet ry
 • Moniheli
 • Monika-Naiset liitto
 • Monikulttuurikeskus Saaga
 • Monikulttuuriset siskot
 • Naisasialiitto Unioni
 • Naisjärjestöjen Keskusliitto
 • Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS
 • Naisten linja Suomessa
 • Nicehearts
 • Plan International Suomi
 • Raiskauskriisikeskus Tukinainen
 • Rikosuhripäivystys
 • Setlementti Tampere
 • Solidaarisuus
 • Suojellaan lapsia
 • Suomen gynekologiyhdistys
 • Suomen Kätilöliitto –  Finlands Barnmorskeförbund ry
 • Suomen somalinaisten kehitys
 • Suomen UNICEF
 • Suomen World Vision
 • Trasek
 • Uskontojen uhrien tuki UUT
 • Väestöliitto