0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Tue työtämme seksuaalirikosten uhrien auttamiseksi!

Raiskauskriisikeskus Tukinainen perustettiin vuonna 1993 parantamaan seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhrien ja heidän läheistensä asemaa. Raiskauskriisikeskukset Helsingissä, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä tarjoavat seksuaalirikosten uhreille anonyymeja ja maksuttomia tukipalveluita sekä oikeudellista apua.

Raiskauskriisikeskusten työntekijät ovat koulutettuja ammattilaisia. Tukityön ohella he kouluttavat ja konsultoivat seksuaalirikosten uhreja työssään kohtaavia viranomaisia ja asiantuntijoita uhrien sensitiivisen kohtaamisen edistämiseksi.

Mitä Tukinainen ry:n jäsen saa?

Vuosittaisella maksulla jäsen tukee uhrien hyväksi tehtävää työtä.

Lisäksi jäsen saa tietoa seksuaaliväkivallan uhrien hyväksi tehdystä työstä sekä uhrien asemasta yhteiskunnassa.

Järjestämme vuosikokousten yhteydessä ajantasaisia teemaluentoja. Halutessaan jäsen saa neljä kertaa vuodessa sähköpostiinsa uutiskirjeen, jossa kerromme esimerkiksi koulutuksistamme, tilastoistamme ja muista ajankohtaisista asioista.


Kuka voi liittyä Tukinainen ry:n jäseneksi?

Jäseneksi voi liittyä yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Tukinainen ry:n hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta, jonka voit täyttää täällä.

Tukinainen ry:n syysvuosikokous valitsee keskuudestaan hallituksen. Hallituksen kokoonpanoon ja yhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsenellä, joka on yhteisö on mahdollisuus lähettää yksi edustaja kokouksiin.

Jäsenmaksut vuodelle 2022

Varsinainen jäsenyys: 20 EUR, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja pienituloiset: 10 EUR
Kannatusjäsenyys, yksityishenkilö: 20 EUR
Kannatusjäsenyys, yhteisöt: 200 EUR