Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Usein kysytyt kysymykset

Olen kokenut seksuaalista väkivaltaa, miten minun tulisi toimia? 

Ohjeita seksuaalirikoksen uhrille

Rikosilmoituksen tekeminen ja mahdollinen tuleva oikeusprosessi pelottavat useimpia uhreja. Seksuaalisen väkivallan tuomat syyllisyyden ja häpeän tunteet voivat herättää pelkoa, ja viranomaisten suhtautuminen jännittää. Uhrin olisi hyvä saada käydä läpi kokemustaan heti tapahtuman jälkeen, mielellään jo ennen poliisikuulustelua tai ainakin ennen asian oikeuskäsittelyä.

Älä jää yksin asian kanssa, vaan hae rohkeasti apua. Ota yhteyttä esimerkiksi Tukinaisen maksuttomiin päivystysnumeroihin tai netin (www.nettitukinainen.fi) kautta. Saat ottaa yhteyttä nimettömänä, ja tieto yhteydenotostasi on luottamuksellinen. Rikosilmoituksen tekemisestä ja muusta asiaan liittyvästä päätät itse kuultuasi vaihtoehdoista.

On hyvä pitää mielessä seuraavat neuvot:

älä peseydy, älä vaihda vaatteita

mene lääkäriin, vaikka näkyviä vammoja ei olisikaan

kerro lääkärille, mitä on tapahtunut

ota yhteyttä poliisiin

Lapseen kohdistunut seksuaalirikos tulee aina ilmoittaa poliisille.

Kun olet kokenut raiskauksen tai raiskausyrityksen (ohjeistus pdf-muodossa)

Kun läheisesi on kokenut raiskauksen tai raiskausyrityksen (ohjeistus pdf-muodossa)

Mitä minun tulisi tietää oikeudellisista asioista?

Milloin saat maksuttoman oikeudenkäyntiavustajan poliisikuulusteluun?

Jos olet joutunut seksuaalirikoksen, lähisuhdeväkivallan tai vakavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuneen rikoksen uhriksi, sinulla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiavustajaan rikosilmoituksen tekovaiheessa. Mikäli olet jo poliisin luona, kuulustelua voidaan mahdollisesti siirtää, kunnes avustaja on saatu paikalle, jos ilmoitat poliisille toivovasi avuksesi oikeudenkäyntiavustajaa.

Kuka voi toimia oikeudenkäyntiavustajana?

Oikeudenkäyntiavustajana voi toimia oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja, yksityinen asianajaja tai muu lakimies, joka saa toimia oikeudessa asiamiehenä.

Mihin tarvitset oikeudenkäyntiavustajaa?

Oikeudenkäyntiavustaja voi auttaa sinua poliisikuulustelussa oikeudellisesti merkittävien seikkojen esille tuomisessa sekä muun muassa vahingonkorvausvaatimustesi harkinnassa ja esitutkinnan loppulausunnossa.

Ennen oikeudenkäyntiä oikeudenkäyntiavustaja voi kertoa sinulle oikeudenkäynnin kulusta ja välittää oikeudelle toiveitasi sellaisista erityisjärjestelyistä, joilla varmistetaan, että sinun ei tarvitse kohdata tekijää oikeudessa.

Oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiavustaja huolehtii siitä, että kaikki kannaltasi tärkeät asiat tulevat esille.

Milloin saat maksuttoman oikeudenkäyntiavustajan oikeudenkäyntiin?

Voit saada maksuttoman oikeudenkäyntiavustajan oikeudenkäyntiin, jos syyttäjä ajaa oikeudessa rikosasiaasi, jossa olet joutunut seksuaalirikoksen tai lähisuhdeväkivallan tai vakavan henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuneen rikoksen uhriksi ja sinulla on vaatimuksia rikoksen tekijältä.

Vaatimuksesi voivat olla vaatimus tekijän tuomitsemiseksi rangaistukseen ja vahingonkorvausvaatimus tekijältä. Poliisi kysyy sinulta, onko sinulla näitä vaatimuksia. Mikäli kyseessä on asianomistajarikos, asia ei lähde eteenpäin, jos et vaadi tekijälle rangaistusta. Syyttäjä ajaa oikeudessa syytettä myös asianomistajarikoksesta, mikäli asianomistaja esittää rangaistusvaatimuksen ja muut syytteen nostamisen edellytykset täyttyvät.

Milloin saat maksuttoman tukihenkilön?

Oikeudenkäyntiavustajan lisäksi sinulla on oikeus saada myös maksuton tukihenkilö sekä poliisikuulusteluun että oikeudenkäyntiin henkiseksi tueksi. Tukihenkilön kanssa voit luottamuksellisesti keskustella tapauksen herättämistä tunteista, juridisia ohjeita hän ei anna. Tukihenkilönä voi olla ystävä (ei kuitenkaan mahdollisesti todistajana oleva) tai esim. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilö.

Mitä tarkoitetaan lähisuhdeväkivallalla, jolloin on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiavustajaan ja tukihenkilöön?

Rikoslaissa lähisuhde on määritelty siten, että uhri on tekijän aviopuoliso tai entinen aviopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa tai henkilö, joka asuu tai on asunut tekijän kanssa yhteistaloudessa tai on tai on ollut muuten näihin rinnastettavan suhteen takia hänelle läheinen (rikoslaki 21. luku 16. §).

Lievän pahoinpitelyn uhri ei ole oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiavustajaan, mutta hänellä on oikeus tukihenkilön saamiseen.

Asiaa koskevat lainkohdat

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2. luku 1a. §, 3. § ja 10. §.

Miltä tahoita voin hakea apua?

Katso vastaus kysymykseen tästä linkistä.