0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Tietopankki lähisuhdeväkivallasta

Anttila, L. 2019. Väkivallan raskas varjo. Äitien kertomuksia väkivaltaisesta parisuhteesta ja irrottautumisen hetkistä. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä:Jyväskylän yliopisto. URN:NBN:fi:jyu-201904262289.pdf

Erola, L. 2020. Läheisverkoston valta ja voima lähisuhdeväkivallasta selviytymisessä: Työntekijöiden käsityksiä läheisten roolista lähisuhdeväkivaltatyössä. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Sosiaalityö. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Erola_Laura.pdf (ulapland.fi)

Flinck, A., Kälvinmäki, J., Leppäkoski, P. ja Paavilainen, E. 2013. Toimintaohje perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa. STOPPIA-hanke, Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. TOIMINTAOHJE liitteet.pdf (julkari.fi)

Göy, T. 2022. Lähisuhdeväkivalta. Kohtaamisen ja palveluiden opas Etelä-Savon alueelle. Opinnäytetyö, Sosionomikoulutus. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Lähisuhdeväkivalta: kohtaamisen ja palveluiden opas Etelä-Savon alueelle – Theseus

Haapaniemi, K. 2018. Alkoholin rooli naisiin kohdistuvassa parisuhdeväkivallassa. Opinnäytetyö. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.  Alkoholin rooli naisiin kohdistuvassa parisuhdeväkivallassa | Haapaniemi Kati Polamk 20161A (theseus.fi)

Hakala, V. ja Åkerman, S. 2022. Seksuaalinen väkivalta sateenkaaren väreissä – Narratiivis-diskursiivinen tutkimus. Pro gradu -tutkielma. Psykologian koulutusohjelma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Seksuaalinen väkivalta sateenkaaren väreissä – Narratiivis-diskursiivinen tutkimus (uef.fi).

Heinonen, A., Hiltunen, P. , Jussila, M. et al. Selviytymisen polulla – yhdessä. Turvataito-opas. 2021. Kotiväkihanke, Oulun Seudun Mäntykoti ry. FINAL_Turvataito-opas_08062021_WEB.pdf (mantykoti.fi)