0800–97899 | Kristelefon

Mån - tors 9–15, veckoslut, helgdagar och aftnar 15–21. Inte på fredagar.

0800–97895 | Juristjour

Mån - tors 11 - 16. Inte på fredagar eller helger.

Tukinainen ry organisation

Tukinainen, är en stödorganisation för dem som blivit utsatta för sexuella övergrepp eller sexuellt våld.

Våra tjänster består av:

  • stöd och vägledning för personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp/eller våldtäkt, samt ge vägledning till deras anhöriga
  • påverka de professionella och juridiska processerna samt myndigheterna och almänna opinionerna för att minska och förebygga sexuella övergrepp
  • Möjliggör samarbete, konsultation och utbildning för professional, myndigheter, organisationer och läroanstalt
  • kompletterar social- och hälsovården 

Tukinainen broschyr

Ladda mer information