0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Rekisterinpitäjä
Tukinainen ry
PL 160
00131 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eeva Määttänen
Tukinainen ry
PL 111
00121 Helsinki

Rekisterin nimi
Raiskauskriisikeskus Tukinaisen koulutusmarkkinointirekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritiedot mahdollistavat yhteydenotot kaikille rekisterissä oleville samanaikaisesti. Uutiskirjeissä tai muissa vastaavissa viestintämuodoissa kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tulevista tapahtumista, uutisista sekä toiminnasta.

Rekisterin tietosisällöt
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
• yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tukinainen ry ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tukinainen ry ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee Tukinainen ry:n järjestelmissä.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tiedon korjaaminen
Rekisterissä oleva voi pyytää koska tahansa Raiskauskriisikeskus Tukinaisen henkilökuntaa korjaamaan virheelliset tiedot, tai poistamaan tietonsa kokonaan rekisteristä.

Tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot poistetaan , kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn.