0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen yhteistyötahot

Ensi- ja turvakotien liitto

Exit ry
Nuorten Exit, joka tarjoaa 13-29 -vuotiaille tukea ja apua seksuaalisen kaltoinkohtelun teemoissa. Nuorten Exitiin voi ottaa yhteyttä nimettömästi verkon kautta (chat osoitteessa nuortenexit.fi). Nuorten Exit myös kouluttaa nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulu

Helsingin ortodoksinen seurakunta

Helsingin seurakuntayhtymä

Helsinkimissio ry

Hyvinkään seudun Mielenterveysseura

Ihmiskauppa

Irti huumeista ry

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry

Jyväskylän seurakunta

Kalliolan Setlementti ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Keijun varjo -hanke
Keijun varjo -hanke on tarkoitettu 15–28-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden, itsehillinnän ja väkivallan kysymysten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Maria Akatemian ja Helsingin, Espoon ja Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa.

Kuopion seudun Mielenterveysseura ry

Lasten perusoikeudet – Childrens fundamental rights ry 

Lapsiseksiturismin vastainen kampanja

Loisto Settlementti ry

Lounais-Suomen Mielenterveysseura

Lyömätön linja Espoossa ry
Lyömätön Linja on tarkoittu pääosin espoolaisille ja kirkkonummelaisille miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään tai muussa läheisessä suhteessa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Miessakit ry
Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Monika-Naiset liitto ry
Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Naisten Linja ry

Naisten Linja on tarkoitettu kaikenikäisille väkivaltaa kokeneille tai väkivallasta huolestuneille naisille. Voit soittaa tai ottaa yhteyttä verkon kautta. Sinulle vastaavat vapaaehtoiset naiset, jotka ovat koulutettuja tukemaan sinua. Toimintamme on luottamuksellista.

Nolla-linja
Nollalinja auttaa:

  • naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa
  • kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan
  • väkivaltaa kokeneiden läheisiä

Näkövammaisten liitto ry

Omnia ammatikorkeakoulu

Oulun ensi- ja turvakoti ry

Pakolaisneuvonta ry

Pro-tukipiste ry 
Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia. Tarjoamme matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneille ihmisille Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Rikosuhripäivystys
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

Seri-tukikeskukset seksuaaliväkivallan uhreille

Seri-tukikeskukset tarjoavat

  • oikeuslääketieteellistä tutkimusta
  • traumatukea
  • psykologista neuvontaa
  • terapiaa

Kun tapahtuneesta on alle kuukausi.

Sininauhaliitto ry

Suomen Delfins ry
Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille ja heidän läheisilleen. Tarjoamme myös neuvontaa ilmiötä kohtaaville ammattilaisille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. tuki- ja neuvontapuhelin, chat, keskusteluapu ryhmissä tai henkilökohtaisesti sekä koulutus. Yhdistys ylläpitää Delfiinihyppy-keskustelupalstaa.

Suomen Mielenterveysseura ry

Suvanto ry

Terveyden ja hyvinvoinnin liitto ry

Tyttöjen Talo

VIOLA – Väkivallasta vapaaksi ry
VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on Etelä-Savon alueella toimiva perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö. VIOLA ry tarjoaa palveluja väkivallan tekijöille ja uhreille matalan kynnyksen periaatteella. VIOLA ry:sssä on omat työntekijät naisille, lapsille ja miehille. Myös perheiden kanssa tehtävä työ kuuluu VIOLA ry:n palveluihin.

Väestöliitto ry