Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Tukinainen ry organisaationa

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien auttamiseksi ja tukemiseksi. Raiskauskriisikeskusta hallinnoi Tukinainen ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys. Toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ry.

Tukinaisen toimintaperiaatteita ovat ammatillisuus, eettisyys, tarjottavan avun maksuttomuus asiakkaalle ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Seksuaalinen väkivalta ja hyväksikäyttö aiheuttavat suunnattomasti henkistä kärsimystä ja muita vakavia seurauksia, joiden ehkäisemiseksi Raiskauskriisikeskus pyrkii tekemään kaikkensa.

Tukinainen tarjoaa maksutonta terapeuttista ja juridista ammattiapua seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille ja heidän läheisilleen. Useimmat asiakkaat ovat naisia tai tyttöjä, mutta Tukinainen palvelee myös seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneita miehiä. Raiskauskriisikeskuksen maksuttomille puhelinlinjoille tulevista soitoista suurin osa koskee raiskausta tai raiskausyritystä sekä lapsuudenaikaista seksuaalista hyväksikäyttöä.

Tukinaisen tehtäviin kuuluu seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön kohtaamiseen ja hoitoon sekä juridisiin kysymyksiin liittyvän tietotaidon valtakunnallinen lisääminen ja näistä asioista tiedottaminen. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöille suunnattujen koulutusten ja konsultaation avulla Tukinainen pyrkii antamaan ammattihenkilöille tietoa ja taitoa kohdata ja tunnistaa seksuaalisen väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrit.

Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat vaikeasti tunnistettavia ilmiöitä. Erityisesti nuoriin ja lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset sekä lähisuhdeväkivalta ovat rikoksia, joissa asian ilmi tuleminen kestää usein pitkään. Näistä rikoksista tehtävien ilmoituksien määrät ovat lisääntyneet. Seksuaalinen väkivalta osana lähisuhdeväkivaltaa on tiedostettu, mutta yhä vaiettu asia kaikkialla maailmassa. Raiskauskriisikeskus työskentee edesauttaakseen avointa ja kehittävää julkista keskustelua näistä aiheista.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimipisteet

Raiskauskriisikeskuksen päätoimipiste sijaitsee Helsingissä.

Jyväskylän alueellinen toimipiste avattiin kesäkuussa 2006. Alueellisella toimipisteellä vähennämme maantieteellistä epätasa-arvoa ja takaamme sen, että voimme palvella paremmin seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneita.

Tukinainen ry:n säännöt

Tukinainen ry säännöt (ladattavat versiot, word-formaatissa:)

 Tukinainen ry:n säännöt

 Johtosääntö

Tukinainen ry:n hallitus 2016

Tukinainen ry:n hallitus koostuu asiantuntijoista, joilla on Tukinaisen toiminnan kannalta merkittävää erityisosaamista.

Hallituksen jäsenet ovat:

Aaro, Mäkelä
Oikeuslääketieteen erikoislääkäri, LL, THL, hallituksen puheenjohtaja

Marja Hanski 
ekonomi, oik. kand., neuvotteleva virkamies,työ- ja elinkeinoministeriö, hallituksen varapuheenjohtaja

Heasman, Lia
OTM

Koskenoja, Maija
Ylitarkastaja

 

Sofia Solhagen
OTMTiilikainen, Tapani

Varatuomari,  poliisiylitarkastaja evp

Varajäsenet:

Aili Nenola
Professori emerita, joka tutkii sukupuolittunutta väkivaltaa kulttuurin ja perinteiden näkökulmasta.

Kevät Nousiainen
Oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori, Turun yliopisto