Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Oikeus yksityiselämän suojaan

Seksuaalirikoksiin liittyy useimmiten asianomistajan kannalta yksityiselämän suojaan kuuluvia arkaluontoisiksi luokiteltavia seikkoja. Oikeus yksityiselämän suojaan on turvattu jokaiselle kansalaiselle Suomen perustuslaissa ja myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

Oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat sisältävät seksuaalirikoksen uhrin yksityiselämää koskevia tietoja. Seksuaalirikosten kuten raiskausten tai lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa oikeuskäsittelyissä asianomistajan yksityiselämän suojaaminen on tärkeää koko rikosprosessin ajan ja myös sen jälkeen. Asianomistajan intimiteetin suojaamiseksi seksuaalirikosta koskeva oikeudenkäynti on mahdollista toimittaa asianomistajan pyynnöstä suljetuin ovin, eikä ulkopuolisia henkilöitä ole silloin paikalla. 

Ks. myös Silver, R. ja Heinjoki, H. 2012. Kohti inhimillistä oikeudenkäyntiä. Teoksessa Hyväksikäytetyt. Selviytyjät kertovat. Toim. Kuusikallio V. ja K. Helsinki: Minerva.