Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Seksuaalirikoksen uhrin ihmis- ja perusoikeuksiin kuuluu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Asianomistajan asemaa oikeudenkäynnissä on pyritty helpottamaan  lain säännöksin ja käytännön toimenpitein. Rikosprosessilla tarkoitetaan rikostutkintaa (esitutkinta), syyttäjän syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä. Kun uhrin oikeudesta tukitoimiin puhutaan rikosprosessin yhteydessä, sillä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ennen oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin aikana ja oikeudenkäynnin jälkeen. 

Seksuaalirikoksen uhrin velvollisuutena oikeusprosessissa on puhua totta eli kertoa se, mitä on tapahtunut ja vastattava hänelle esitettyihin kysymyksiin. Sama velvollisuus on asianomistajan laillisella edustajallaan ja asiamiehellä.

Asianomistajan luotettava ja uskottava kertomus muodostaa useimmiten tärkeimmän osan todistelua. Siksi on tärkeää, että hänen kuulemiselleen luodaan turvalliset olosuhteet oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseksi. Tämä on mahdollista, mutta se edellyttää käytännön järjestelyjä ja psyykkistä sekä oikeudellista tukea jo usein ennen oikeudenkäyntiä. Ilman sitä seksuaaliseen väkivaltaan tai hyväksikäyttöön liittyvät häpeä, syyllisyydentunteet ja pelot voivat vahvistua epäinhimillisin seurauksin. 

Ks. myös Silver, R. ja Heinjoki, H. 2012. Kohti inhimillistä oikeudenkäyntiä. Teoksessa Hyväksikäytetyt. Selviytyjät kertovat. Toim. Kuusikallio V. ja K. Helsinki: Minerva.