Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Rikostutkinta

Voit tehdä rikosilmoituksen seksuaalirikoksesta joko tekopaikkakunnan poliisilaitokselle tai asuinpaikkakuntasi poliisille. Rikosilmoitus seksuaalirikoksesta velvoittaa poliisin ryhtymään rikostutkintaan (Esitutkintalaki 2 § (30.4.1987/449). Sinulla on tuloistasi riippumatta oikeus saada maksuton oikeudenkäyntiavustaja rikostutkintaa varten (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 2 luku 1a §). Tätä mahdollisuutta kannattaa käyttää.

Oikeudenkäyntiavustaja saa olla mukana rikosilmoitusta tehtäessä. Oikeudenkäyntiavustaja saa olla läsnä myös silloin, kun Sinua kuulustellaan asianomistajana rikosasiassa. Poliisi videoi alle 15-vuotiaan lapsen kuulustelun. Tällä videolla voidaan korvata asianomaisen henkilön kuuleminen oikeudenkäynnissä.

Sinulla on myös oikeus saada tukihenkilö oikeudenkäyntiavustajan lisäksi. Myös tämä palvelumuoto on Sinulle ilmainen.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen maksuton juristipäivystys 0800-97895 ma-to klo 13-16 neuvoo Sinua rikosilmoituksen tekemisessä ja rikostutkintaan liittyvissä asioissa.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristi voi toimia myös oikeudenkäyntiavustajana.