Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Oikeudellinen tuki

Jos olet joutunut seksuaalirikoksen uhriksi, Sinulla on oikeus saada oikeudellista tukea rikosprosessin ajan. Rikosprosessilla tarkoitetaan rikostutkintaa (esitutkinta), syyttäjän syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä.

Rikosprosessiin liittyvä pelkoja on mahdollista lievittää monin tavoin, eivätkä pelot saisi olla esteenä seksuaalirikoksen uhrien oikeuksien toteutumiselle. Seksuaalirikoksen uhrin aktiivisuudesta on hyötyä rikosprosessissa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että uhri saa riittävästi tietoa oikeusprosessista, rikosasian etenemisestä ja omista oikeuksistaan. Uhrilla on oikeus saada kunnioittavaa, empaattista ja ammattitaitoista kohtelua.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristi voi auttaa Sinua kaikissa rikosprosessin vaiheissa. Myös uhrin läheiset voivat ottaa yhteyttä Tukinaisen juristipäivystykseen näissä asioissa. 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen maksuton juristipäivystys palvelee numerossa 0800-97895 ma-to 13-16.

Ks. myös Silver, R. ja Heinjoki, H. 2012. Kohti inhimillistä oikeudenkäyntiä. Teoksessa Hyväksikäytetyt. Selviytyjät kertovat. Toim. Kuusikallio V. ja K. Helsinki: Minerva.