0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Vuosikertomukset

Esitteet

esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (inarinsaame)

esite

Opas rikosprosessissa (pohjoissaame)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (koltansaame)

Esite

Opas nuorelle
(pohjoissaame)

esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (suomi)

esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (pohjoissaame)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (arabia)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (venäjä)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (englanti)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (somali)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (ruotsi)

Esite

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu (eesti)

Videot

Lausunnot

Tästä voit ladata Raiskauskriisikeskuksen antamia lausuntoja (word-, pdf- ja rtf-formaatissa):

Hallituksen esitys esitutkinnan salassapitoperusteiden selkiyttämisestä VN/210702/2022

Lausunto oikeusministeriölle videotallennustyöryhmän mietinnöstä

Tukinainen ry:n lausunto hallituksen esityksestä koskien seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistusta

Lausunto lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelu -raportista

Kannanotto sovitteluun lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisykeinona

Lausunto työryhmän mietinnöstä "Rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen" (Mietintöjä ja lausuntoja 23/2016)

Lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanosta (Mietintöjä ja lausuntoja 30/2015)

Lausunto (asia: HE 293/2014 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevasta yleissopimuksesta (= Istanbulin yleissopimus, HE 155/2014 vp)

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eriksi siihen liittyviksi laeiksi (STM061:00/2014)

Lausunto luonnokseen sisäisen turvallisuuden rahaston kansalliseksi ohjelmaksi 2014-2020

Lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Ihmiskaupparaportoijan kertomuksesta 2014 (k 19/2014 VP)

Luonnos arviomuistioksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU-direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Lausunto oikeusministeriölle: Raiskausrikosten oikeudelliset muutostarpeet

Seksuaalirikoksia koskevia epäkohtia ja muutostarpeita

Tukinaisen edustajan suullinen puheenvuoro hallituksen esityksestä HE 283/2010 vp laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ja lakialoitteesta LA 20/2010 vp (laiksi rikosalin muuttamisesta).

Lausunto puolustuskyvytöntä henkilöä koskevien raiskaussäännösten muuttamisesta (OM:n mietintöjä 48/2010)

Lausunto rikosvahinkolain muuttamisesta.

Lausunto lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä (OM:n mietintöjä 34/2010).

Kyselytutkimukset

Kysely avun tarpeesta 2021

Kysely Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toiminnan vaikuttavuudesta 2020

Kysely seksuaalisen väkivallan uhrille 2019

Kysely seksuaalisen väkivallan uhrille 2018

Kysely seksuaalisen väkivallan uhrin läheiselle 2018

Kysely seksuaalista väkivaltaa kohdanneille 2017

Kysely: seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät asenteet 2016

Kysely: seksuaalisen väkivallan puheeksi ottaminen 2015

Senja-sensitiivisyysmalli antaa tietoa lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutumisen vaikutuksista sekä toimintaohjeita näiden rikosten uhrien kanssa toimimisessa kaikille niille, jotka ovat oikeusprosessissa yhteydessä uhreihin.