0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Insestin uhria ei pidä rangaista

Kaleva 8.9.2020 /Mielipiteet

Viime aikoina on tehty ansiokkaita tutkimuksia raiskausrikosten ilmoittamisesta poliisille, niiden
etenemisestä rikosprosessissa ja myös uhrien haavoittuvuudesta. Huomiotta jäävät usein kuitenkin
uhriryhmät, jotka eivät näy tilastoissa. Yksi näkymätön, haavoittuva ryhmä ovat insestin aikuisena
kokeneet uhrit. He ovat nykyisen lain mukaan vaarassa joutua itse syytetyiksi ja tuomituiksi. Vain
harva heistä uskaltaa tehdä rikosilmoituksen odotettavissa olevan yhteiskunnallisen häpeän takia.

Insestillä tarkoitetaan yleiskielessä vanhemman tai isovanhemman lapseensa tai lapsenlapseensa
kohdistamaa seksuaalista kanssakäymistä, sukupuoliyhteyttä tai muuta seksuaalista tekoa. Myös
sisarusten väliset seksuaalikontaktit tarkoittavat insestiä.

Rikoslaissa säädetään lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi myös aikuisten lähisukulaisten
välisistä seksuaalikontakteista. Säädöksen mukaan ”Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai
tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa
taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten
kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Pykälässä tarkoitetaan 18 vuotta
täyttäneitä, läheistä sukua keskenään olevia henkilöitä ja oletetusti vapaaehtoisia seksuaalisia
tapahtumia. Nykyisen lain mukaan oletuksena on, että kumpikin osapuoli on syyllinen.

Varsinainen ongelma sisältyy edellä mainittuun lainkohtaan, kun aikuinen lapsi tai lapsenlapsi tekee
rikosilmoituksen vanhemman tai isovanhemman häneen kohdistamasta raiskauksesta, eikä näyttö
riitäkään syyttäjän mielestä raiskaussyytteen nostamiseen. Silloin raiskausilmoituksen tehnyt
henkilö tulee syytetyksi ja tuomituksi rikoksesta nimeltä sukupuoliyhteys lähisukulaisen kanssa,
kun sukupuoliyhteys on kiistaton.

Seksuaalirikoksissa varsin usein on tilanteita, jolloin rikosilmoitus ei johda syytteen nostamiseen
raiskauksesta. Ongelmana ovat todisteluun liittyvät tekijät ja erityisesti tilanteet, joissa fyysistä
väkivaltaa ei ole käytetty. Insesti on tyypillinen rikos, jossa väkivallan sijaan vanhemman henkilön
valta-aseman vaikutus ja uhrin haavoittuvuus on ymmärrettävä. Juuri se tekee rikoksesta vakavan ja
uhrin kannalta erittäin vahingollisen. Usein samat uhrit ovat voineet kokea seksuaalista riistoa jo
lapsena.

Rikoslain 17 luvun 22 pykälä Suomessa tulisi siirtää Ruotsin tavoin rikoslain seksuaalirikoksia
koskevaan 20 lukuun uusin sanamuodoin insestin uhrien oikeusmurhien estämiseksi.
Tunnusmerkistö Ruotsissa on laadittu niin, että se, joka on sukupuoliyhteydessä lapsensa tai
lapsenlapsensa kanssa, tuomitaan rangaistukseen. Lasta tai lapsenlasta ei aikuisenakaan tuomita
tekijänä, vaan hänet ymmärretään uhrina ja vieläpä haavoittuvana uhrina.

Riitta Silver
Kehittämispäällikkö, OTL
Varatuomari
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Tukinainen ry