Eettiset ohjeistukset

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen työntekijät noudattavat seuraavia eettisiä ohjeistuksia: 

 • Suomen perustuslaki (731/1999)
 • Euroopan ihmisoikeussopimus (439/1990, SopS 19)
 • Puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet, Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta 2006
 • Puhelinauttajien eettiset periaatteet
 • Pohjoismaiden psykologien ammattieettiset säännöt, Suomen psykologiliitto
 • Sosiaalialan ammattilaisten eettiset ohjeet, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, ammattieettinen lautakunta, Helsinki 2005
 • Lakimiehen eettiset ohjeet, Suomen lakimiesliitto
 • Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, Suomen asianajajaliitto
 • Arkistoalan ja asiakirjahallinnon ammattieettiset ohjeet, Arkistoyhdistys ry
 • Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta,STM, Etene-julkaisuja I
 • Code of Athens, 1965
 • Code of Lisbon, 1978
 • Uudet journalistin ohjeet, 1.1.2005 alkaen