0800–97899 | Kriisipäivystys

Ma–to klo 9–15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15–21. Ei perjantaisin.

0800–97895 | Juristipäivystys

Juristipäivystys ma–to klo 11–16.

Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.

Palvelemme kaikkia sukupuolista riippumatta.

Raiskauksen uhri?

Älä jää yksin, saat apua ja tukea tilanteeseesi Raiskauskriisikeskuksen päivystyksistä.

Uhrien kanssa työskenteleville

Koulutusta seksuaalirikosten uhrien kohtaamiseen.

Kriisipäivystys

Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, puh. 0800-97899

Ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. Ei perjantaisin.

Kriisiapua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä. Tietoa raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisityön palveluista. Torstaisin päivystys on kriisipuhelujen ohella tarkoitettu erityisesti eri alojen ammattilaisille konsultointia varten.

Juristipäivystys

Juristipäivystys, seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, puh. 0800-97895

Ma-to klo 11-16.

Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset. Eri alojen ammattilaiset voivat soittaa juristipäivystykseen myös konsultaatiota koskevissa asioissa.

Nettitukinainen.fi tarjoaa lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevissa kysymyksissä.

Palvelussa on mahdollista konsultoida joko Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisityöntekijää tai juristia tai molempia.

Yhteydenottajalle vastataan kahden viikon kuluessa.

Senja-sensitiivisyysmalli antaa tietoa lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutumisen vaikutuksista sekä toimintaohjeita näiden rikosten uhrien kanssa toimimisessa kaikille niille, jotka ovat oikeusprosessissa yhteydessä uhreihin.

Opinnäytetyöt

Toistaiseksi emme voi tarjota mahdollisuutta, jotta opiskelijat voisivat tehdä toiminnastamme opinnäytetyötään. Emme myöskään eettisistä syistä välitä haastattelupyyntöjä asiakkaillemme.

Ajankohtaista

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen katsaus menneisiin vuosiin

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on toiminut 30 vuotta seksuaalirikosten uhrien tukena. Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme Raiskauskriisikeskuksen katsauksen menneisiin vuosiin. Voit lukea katsauksen tästä>> .

Raiskauskriisikeskus Tukinainen palvelee kaikkia sukupuolesta riippumatta

Raiskauskriisikeskus on paikka, jossa kaikki, sukupuolista riippumatta, voivat saada apua ja tukea. Voit olla nainen, mies, transsukupuolinen, muunsukupuolinen tai et määrittele sukupuoltasi lainkaan.

Sinulla on oikeus saada maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua, neuvontaa ja ohjausta.

Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi tai muita henkilötietojasi, jos et halua. Aloita toipuminen jo tänään soittamalla päivystyksiimme.

Suljettu keskusteluryhmä lapsena tai nuorena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille naisille 2024 (etäryhmä)

Ryhmä alkaa 29.2.24 ja se kokoontuu kymmenen kertaa (9 +1) torstaisin klo 16.00-17.30. Ryhmän päätyttyä pidetään vielä yksi seurantatapaaminen yhteisesti sovittuna aikana.

Ryhmä toteutetaan etäyhteyksin.

Ryhmässä pohditaan ja jäsennetään seksuaalisen väkivallan vaikutuksia ja merkityksiä ryhmäläisten elämänkaaressa ja etsitään vertaistuen avulla uusia selviytymiskeinoja. Näkökulmana on erityisesti seksuaalisuus ja läheisyys.

Ryhmään otetaan 6 -7 henkilöä haastattelujen perusteella. Haastattelut toteutetaan Teamsin välityksellä. Ryhmään hakeutuminen ei edellytä aikaisempaa hoitoa.

Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautumiset kriisipäivystykseen.

Ohjaajina toimivat psykoterapeutit Marja Sieranoja ja Tuula Stenroth.

Vakauttava tietotaito-ryhmä seksuaaliväkivaltaa kokeneille naisille keväällä 2024 (etäryhmä)

Raiskauskriisikeskus Tukinainen järjestää 10 kerran etäryhmän nuoruudessa tai aikuisuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmän tarkoituksena on syventää ymmärrystä trauman vaikutuksesta ja löytää selviytymiskeinoja voinnin vakauttamiseksi.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 6.3.-15.5. välisenä aikana klo 15:30-17:00. Ryhmä on maksuton ja siihen voi osallistua ympäri Suomen. Ryhmään osallistuminen edellyttää sitoutumista koko jakson ajaksi. Ryhmää ohjaa kaksi Tukinaisen työntekijää, jotka haastattelevat ryhmästä kiinnostuneet ennen ryhmän alkua. Ryhmään tulee hakea viimeistään 26.1. mennessä.

Tiedustelut ja alustavat ilmoittautumiset: Kriisipäivystys p. 0800-97899 tai Nettitukinainen.fi

Rentoutusryhmä Lappeenrannassa

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Lappeenrannan aluetoimipiste järjestää rentoutusryhmän 15.4.- 13.5.2024. Ryhmässä keskitytään voinnin vakauttamiseen ja traumaoireiden hallintaan rentoutuksen sekä psykofyysisten menetelmien avulla.

Ryhmä on tarkoitettu seksuaalista väkivaltaa kokeneille.Ryhmä kokoontuu viisi kertaa maanantaisin klo 15:30-17:00 Lappeenrannan aluetoimipisteellä.

Ryhmä on suljettu ja siihen osallistujilta toivotaan sitoutumista koko ryhmän ajaksi. Ryhmään hakijat haastatellaan. Ryhmä on maksuton. Ryhmää ohjaavat Tukinaisen kriisityöntekijät.

Ilmoittautuminen on jo käynnissä, mutta viimeinen ilmoittautumispäivä on 5.4.2024.

Ryhmään voi ilmoittautua joko kriisipäivystyksen p.0800-97899 tai www.nettitukinainen.fi kautta tai suoraan Lappeenrannan aluetoimistoon:
maarit.kuntola@tukinainen.fi

Jyväskylän aluetoimipiste tiedottaa

Lappeenrannan aluetoimipiste tiedottaa

Rovaniemen aluetoimipiste tiedottaa

Seksuaaliväkivaltatyön saralla on vielä tehtävää

Raiskauskriisikeskuksen vuoden 2021 kampanja muistuttaa meitä siitä, että seksuaaliväkivaltatyön saralla on vielä tehtävää.

Senja-sensitiivisyysmalli antaa tietoa lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhriksi joutumisen vaikutuksista sekä toimintaohjeita näiden rikosten uhrien kanssa toimimisessa kaikille niille, jotka ovat oikeusprosessissa yhteydessä uhreihin.

Sensitiivinen kohtelu edistää uhrin toimintakykyä, helpottaa viranomaisten toimintaa, estää uhrin uudelleen uhriutumista oikeusprosessin seurauksena (secondary victimisation) ja edistää uhrin oikeusturvaa ja toteuttaa erityisesti hänen oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Kun seksuaalista itsemääräämisoikeuttasi on loukattu

Alueellisten toimipisteiden tiedot
(Jyväskylä ja Rovaniemi)

Tukinainen ry kiittää

Kiitämme yksityisiä lahjoittajia, jotka ovat tukeneet työtämme.

Kiitämme Helsinki 1 Zonta-kerho ry:tä ja Suomen kätilöliittoa työmme tukemisesta.

Kiitämme Alakulttuuriviestinnän edistämisyhdistystä Normaalipif ry:tä lahjoituksesta, joka liittyy Punkstoo-kampanjaan.

QuestionPro provides unparalleled insights and just launched enterprise features including Communities, Customer ExperienceWorkforce and Mobile.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen kiittää Pimppikerhoa, joka ohjaa Vaginamonologin esityksestä saadun tuodon Raiskauskriisikeskuksen toimintaan. Erityiskiitokset myös Anna-Maria Vänskälle Vaginamonologien ohjaajalle.

Pimppikerhon tarkoituksena on levittää radikaalia pimppipositiivisuutta. Pimppipositiivisella alustalla saa juhlia kuukautisia, synnytystä, kehollisuutta ylipäätään ja myös menopaussia.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on seksuaalirikosten
uhrien tukijärjestö

  • antaa apua, tukea ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja/ tai hyväksikäytön kohteeksi joutuneille sekä heidän läheisilleen
  • vaikuttaa ammatti-, viranomais- ja oikeuskäytäntöihin sekä yleiseen mielipiteeseen seksuaalisen väkivallan vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi
  • tarjoaa yhteistyötä, konsultaatioapua ja koulutusta eri alojen ammattilaisille, viranomaisille, järjestöille ja oppilaitoksille
  • täydentää julkisia sosiaali- ja terveysalan palveluita ja viranomaisjärjestelmää omalla erityisalueellaan

Lisätietoja saat lataamalla esitteen raiskauskriisikeskuksen toiminnasta (pdf-muodossa).

Tukinainen on myös  Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan toiminnassa mukana.